Kontakt

PRB Company, s.r.o.
Šafárikova 106, 048 01 Rožňava
IČO: 51336618
IČ DPH : SK2120681992
Bankové spojenie: SK29 1100 0000 0029 4905 1794
Tel.: 0904 435 958
Mail: prb.elektro@gmail.com
Web: www.prbelektro.sk

Napíšte nám